Seil med SeilUT

SeilUT går kort fortalt ut på å seile på tur og besøke havner. For hver havn du besøker, får du poeng, og etter endt sesong telles poengene opp. Kanskje venter det også en hyggelig premie eller oppmerksomhet – eller en avsluttende sammenkomst for alle som har deltatt. SeilUT har vist seg å være en veldig vellykket aktivitetsskaper i en gruppe av seilforeningenes medlemmer som gjerne utgjør foreningens passive medlemsgruppe.

Konkurranser

Seil Ut Asker 2024

Asker Seilforening

Velkommen til SeilUt Asker 2024. Dette vil forhåpentligvis være en motivator til å finne nye havner dere kan besøke med båten, og besøke gamle havner på nytt. SeilUt Asker dekker et område som strekker seg fra Oslo til Stavern i Sør-Vest, og til Halden i Sør-Øst, så det er nok å velge i. Havnene er gitt en poengsum basert på avstand fra Asker, og litt ekstra dersom det er en havn som krever litt ekstra. Som f. eks Svenner, der man er avhengig av vær og vind, og det ikke er hver dag man kan droppe dreggen. Det er også lagt inn turmål på land, gjerne en severdighet eller et landemerke slik at dere blir oppfordret til å bevege dere ut av båten også. Det vil kanskje bli lagt inn turmål på spesifikke datoer (og med ekstrapoeng) hvis Styret velger å invitere til Seilertreff på fjorden, noe vi tror kan være interessant. Det blir premie til den som har flest poeng og den som har registrert seg på flest forskjellige turmål. Det blir også trukket ut premier til de andre som har vært med og har et visst antall poeng eller besøkt et antall forskjellige turmål. Følge med på vår egen Facebookside for oppdateringer ! https://www.facebook.com/groups/843248466766008

39 havner
17 seilere
Image

Seil Ut Bergen 2024

Bergen Seilforening

SeilUt 2024 - Bergen Seilforening Bergen Seilforening inviterer til SeilUt 2024. SeilUt er en uhøytidelig konkurranse som har som mål å skape aktivitet og engasjement rundt turseilingen i foreningen. Hovedintensjonen er, som tidligere, å stimulere til å være ute i seilbåten og seile så mye som mannskap og værforhold tillater. Regler for deltagelse: For å være med i konkurransen må deltaker være medlem i Bergen Seilforening og registrere seg i appen Trimpoeng. Appen lastes ned på google play eller Apple App Store. https://konkurranse.trimpoeng.no/seil-ut-bergen https://konkurranse.trimpoeng.no/seil-ut-bergen/bli-med Det er ingen påmeldingsavgift - konkurransen er gratis. Alle kan være med, også de som er medseilere i en båt. Sesongen varer fra og med 1. april til og med 31. oktober. Registrering kan kun gjøres når man er nærheten av den oppgitte posisjonen. Ved overnatting kan man registrere nytt besøk på samme sted etter 8 timer. Det vil si at man ved overnatting kan samle dobbelt poengscore. Hvis man blir liggende i samme havn i flere døgn kan man IKKE registrere flere ganger. Det vil si max to ganger på samme sted ved samme besøk. Det forutsettes at man seiler mest mulig av distansen frem til posten. Prinsippet er at man seiler hvis man kan men kan bruke motor hvis man må. For å registrere en post må man ha fortøyd båten i havnen, eller ha satt ankeret hvis det dreier seg om naturhavn. Send gjerne inn forslag på nye havner til kontor@bergens-seilforening.no . Det appelleres til ære og samvittighet. Innrapportering skjer ved registrering i appen Trimpoeng, og må skje når man er innenfor den angitte radien for posten. På denne websiden vil man kunne følge registreringene for alle deltakere, i sanntid, rangert etter poengbeholdning. Premiering: Bergens Seilforening vil premiere beste deltaker (ere) og den båten som har flest forskjellige registrerte havner etter endt seilssesong 2024. Havner/ankringssteder som er med i konkurransen finner du i appen. Nye havner kan bli lagt til gjennom hele sesongen. Poengene som er oppgitt for et sted kan bli forandret (tilbakevirkende) etter hvert som vi får erfaring med systemet og bruk av appen. NB! Det presiseres at Bergen Seilforening ikke har ansvar for at det er nok dybde og plass for seilbåtanløp i havnene, eller at forholdene er gode over alt. Det er selvsagt opp til skipperen å vurdere om aktuelle havn er egnet for anløp, altså på eget ansvar. Vi har heller ikke gjort noen avtaler med de forskjellige havnene, og at det derfor forventes at vi oppfører oss som «vanlige besøkende». Lykke til og god seilas - hilsen Hallgeir Utne Hatlevik , leder Bergens Seilforening.  

78 havner
23 seilere
Image

SeilUT Bodø 2024

Bodø Seilforening

SeilUT Bodø 2024 Bodø Seilforening inviterer til SeilUT 2024. Dette er en uhøytidelig konkurranse med mål å skape aktivitet og engasjement rundt turseiling. Regler for deltagelse: • Konkuransen er for alle seilere, skippere så vel som mannskap, barn, unge og voksne. Det er bare å registrere seg i appen Trimpoeng som lastes ned på google play eller Apple App Store. Det er ingen påmeldingsavgift. •For å registrere et turmål kreves at man har seilt hele eller deler av veien til posten. •Sesongen varer fra og med 22. mars til og med 31. oktober. Registrering kan kun gjøres når en er nærheten av den oppgitte posisjonen. •En kan registrere nytt besøk på samme sted etter 12 timer, dvs at ved overnatting kan en registrere samme turmål to ganger. • det er ikke nødvendig å ankre opp eller stoppe ved turmålet, men en må ha vært innenfor sirkelen som er tegnet i kartet for å registrere. • det appelleres til ære og samvittighet! •Innrapportering skjer ved registrering i appen Trimpoeng •På en egen side vil en kunne følge registreringene for alle deltakere. Premiering: Det premieres i to kategorier: 1.   Det deles ut premie til den som har registreringer flest forskjellige turmål i løpet av sesongen og trekkes ut to vinnere blant de som har over et visst antall registreringer. 2.  Til den som har flest poeng og det trekkes ut to vinnere blant de som har over et visst antall poeng. Ingen vinner mer enn en premie. Deltakere som har registrert seg på mer enn femten forskjellige turmål får en SeilUT Bodø 2024 t-skjorte. Turmål som er med i konkurransen finner du i appen. Nye havner kan bli lagt til gjennom hele sesongen. Poengene som er oppgitt for et sted kan bli forandra etter som vi får erfaring med systemet og bruken av appen.

89 havner
35 seilere
Image

SeilUT Brevik 2024

Brevik Seilforening

SeilUt Brevik I samarbeid med Seilbåtsenteret AS inviterer Brevik Seilforening alle seilere til turseilingskonkurransen SeilUT Brevik . SeilUt er en uhøytidelig konkurranse hvor målet er å få flere til å benytte den flotte skjærgården vår og å bli kjent med andre turseilere. Det fungerer slik at seilere samler poeng ved innsjekk i havner/turmål i tidsrommet 1.mai til 30. september 2024. Havnene kan være gjestehavner og naturhavner. Når du er i havnen, registrerer du at du har vært der ved å benytte appen «Trimpoeng». Appen lastes ned på Google Play eller Apple App Store. På denne nettsiden vil man kunne følge registreringene for alle deltakere, i sanntid, rangert etter poengbeholdning. NB! Deltakelse i konkurransen og besøk av havner er på eget ansvar. Det presiseres at Brevik Seilforening ikke har ansvar for at det er nok dybde og plass for seilbåtanløp i havnen. Det er selvsagt opp til skipperen å vurdere om den aktuelle havnen er egnet.  Konkurranseregler: Alle store og små seilere som er om bord i en seilbåt kan delta. Havneanløp registreres på personer (ikke båt). Deltakere trenger ikke være medlem i Brevik Seilforening. Det er ingen deltakeravgift. Konkurransen starter 1. mai og avsluttes 30.september. Ved overnatting kan man registrere nytt besøk på samme sted etter 12 timer. Hvis du blir liggende i samme havn i flere døgn kan du registrere max to ganger på samme sted ved samme besøk. For å registrere en havn må du ha fortøyd båten i havnen, eller ha satt ankeret hvis det dreier seg om naturhavn. Innrapportering skjer via appen Trimpoeng, og registrering kan kun gjøres når du er ved den oppgitte posisjonen. Det utføres ikke etterregistrering av poeng. Det appelleres til ære og samvittighet. Konkurranse/premiering Det premieres innen to ulike kategorier: Det konkurreres i å ha flest forskjellige registreringer i løpet av sesongen  Det konkurreres i å få flest poeng gjennom sesongen Antall premier og premieringsregler bestemmes ut fra antall deltakere og presenteres her før sesongslutt. Havner og ankringssteder som er med i konkurransen ligger til enhver tid tilgjengelig i appen. 

26 havner
26 seilere
Image

Seil ut Gjøvik 2024

Gjøvik Seilforening

Gjøvik Seilforening inviterer til SeilUT 2024. Dette er en uhøytidelig konkurranse med mål å skape aktivitet og engasjement rundt turseiling og annet sosialt og hyggelig båtliv på Mjøsa   Regler for deltagelse:   • Konkurransen er for alle skippere så vel som mannskap, barn, unge og voksne. Det er bare å registrere seg i appen Trimpoeng som lastes ned på google play eller Apple App Store. Det er ingen påmeldingsavgift.   Alle er velkommen uansett type båt, forening eller havn du kommer fra, har du båt på mjøsa og ønsker å delta er du velkommen!   •konkurransen varer fra 25 Mai til 1 Oktober. Registrering kan kun gjøres når en er nærheten av den oppgitte posisjonen.   •En kan registrere nytt besøk på samme sted etter 8 timer, dvs at ved overnatting kan en registrere samme turmål to ganger.   • det er ikke nødvendig å ankre opp eller stoppe ved turmålet, men en må ha vært innenfor sirkelen som er tegnet i kartet for å registrere.   Du kan ikke samle poeng i havnen du hører hjemme, så Seilere fra Fredevika får ikke poeng i Fredevika, osv.   • det appelleres til ære og samvittighet!   •Innrapportering skjer ved registrering i appen Trimpoeng     Turmål som er med i konkurransen finner du i appen. Nye havner kan bli lagt til gjennom hele sesongen.    

29 havner
11 seilere
Image

Seil Ut Lillesand 2024

Lillesand Seilforening

SeilUt Lillesand I samarbeid med Lillesands Sparebank inviterer vi alle seilere til turseilingskonkurransen SeilUT Lillesand . SeilUt er en uhøytidelig turseilingskonkurranse hvor målet er at seilere samler poeng og innsjekkinger i tidsrommet 6.mai til 31. oktober 2024. Man samler poeng ved å være innom forskjellige definerte havnemål langs sørlandskysten. Punktene er stort sett lagt på land, så man må fortøye og gå i land for å kunne sjekke inn punktet ved å benytte appen «Trimpoeng» (se beskrivelse for installasjon og deltakelse under "Hvordan bli med" i menylinjen over). Via App løsningen kan man også foreslå nye havner og mål for konkurransen. Konkurransens styringsgruppe vil da vurdere om disse skal inngå i årets konkurransen. (Deltakelse i konkurransen og besøk av havner er på eget ansvar. Seilforeningen tar ikke ansvar for eventuelle feil eller mangler tilknyttet gitt informasjon eller beskrivelser.)   Konkurranse regler: Alle store og små seilere som er om bord i en seilbåt kan delta. Det er ingen deltakeravgift. Konkurransen starter 1. mai og avsluttes 31.oktober. Alle havner og mål kan registreres hver 24. time. Innrapportering skjer via appen Trimpoeng, det utføres ikke etterregistrering av poeng.  Konkurranser / premiering Det konkurreres i å ha flest forskjellige registreringer i løpet av sesongen  Det konkurreres i å få flest poeng gjennom sesongen. Antall premier og premieringsregler bestemmes ut fra antall deltakere og presenteres her før sesongslutt. Havner og ankringssteder som er med i konkurransen ligger til enhver tid tilgjengelig i appen. Det kan bli endringer på havnene samt tildeling av poeng gjennom sesongen, dette for å oppnå rettferdige konkurranseforhold. Evt. endringer av poeng vil i såfall få tilbakevirkende kraft. Enkelte havner kan med spesielle seilarrangementer i en begrenset periode gi flere poeng. 

23 havner
4 seilere
Image

SeilUt Molde 2024

Molde Seilforening

SeilUt 2024 - Molde Seilforening Molde Seilforening inviterer til SeilUt 2024. SeilUt er en uhøytidelig konkurranse som har som mål å skape aktivitet og engasjement rundt turseilingen i foreningen. Hovedintensjonen er, som tidligere, å stimulere til å være ute i seilbåten og seile så mye som mannskap og værforhold tillater. Regler for deltagelse: For å være med i konkurransen må deltaker være medlem i Molde Seilforening og registrere seg i appen Trimpoeng. Appen lastes ned på google play eller Apple App Store. Det er ingen påmeldingsavgift - konkurransen er gratis. Alle medlemmer kan være med, også de som er medseilere i en båt. Sesongen varer fra og med 1. april til og med 31. oktober. Registrering kan kun gjøres når man er nærheten av den oppgitte posisjonen. Ved overnatting kan man registrere nytt besøk på samme sted etter 8 timer. Det vil si at man ved overnatting kan samle dobbelt poengscore. Hvis man blir liggende i samme havn i flere døgn kan man IKKE registrere flere ganger. Det vil si max to ganger på samme sted ved samme besøk. Det forutsettes at man seiler mest mulig av distansen frem til posten. Prinsippet er at man seiler hvis man kan men kan bruke motor hvis man må. For å registrere en post må man ha fortøyd båten i havnen, eller ha satt ankeret hvis det dreier seg om naturhavn. Det appelleres til ære og samvittighet. Innrapportering skjer ved registrering i appen Trimpoeng, og må skje når man er innenfor den angitte radien for posten. På denne websiden vil man kunne følge registreringene for alle deltakere, i sanntid, rangert etter poengbeholdning. Premiering: Det deles ut vinnerpremie, til odel og eie, til den deltakeren som har flest poeng. I tillegg blir de populære ankerdramglassene (gravert med SeilUt 2024) tildelt deltakere som har registrert 10 eller flere ulike turmål ved sesongens slutt. Havner/ankringssteder som er med i konkurransen finner du i appen. Nye havner kan bli lagt til gjennom hele sesongen. Poengene som er oppgitt for et sted kan bli forandret (tilbakevirkende) etter hvert som vi får erfaring med systemet og bruk av appen. NB! Det presiseres at Molde Seilforening ikke har ansvar for at det er nok dybde og plass for seilbåtanløp i havnene, eller at forholdene er gode over alt. Det er selvsagt opp til skipperen å vurdere om aktuelle havn er egnet for anløp, altså på eget ansvar. Vi har heller ikke gjort noen avtaler med de forskjellige havnene, og at det derfor forventes at vi oppfører oss som «vanlige besøkende».  

61 havner
34 seilere
Image

SeilUt Sandefjord 2024

Sandefjord Seilforening

SeilUt Sandefjord 2024 Det er en glede for Turseilere Sandefjord Seilforening å invitere til årets SeilUt! Sandefjord Seilforening lanserer "Seil Ut 2024". Seil ut konseptet er ikke ulikt turorientering, men ”postene” er utvalgte havner i nære og ikke fullt så nære farvann. Vårt håp er å skape engasjement (med et lite konkurranse aspekt) rundt turseilingen i foreningen. Vi har utarbeidet en liste over gjestehavner som vi definerer som Seil Ut-poster. Havnene er en blanding av gjestehavner og uthavner/naturhavner. Maritim Båtutstyr (Tønsberg) og Jotron er våre nye premiesponsor og har bidratt med flotte premier! Nytt av året : Konkurransen gjennomføres i år ved hjelp av appen Trimpoeng. Poengene registreres på person og ikke på båt som tidligere. Besøkte havner gir flere poeng, flere poeng gir større vinnersjanser i egen premietrekning. Vi trekker vinnere av premier på et vinterarrangement etter endt sesong. Påmelding : Last ned Trimpoengappen og meld deg på. Innrapportering skjer ved registrering i appen Trimpoeng, og må skje når man er ved posten. På websiden og i appen vil man kunne følge registreringene for alle deltakere, i sanntid, rangert etter unike havnebesøk. Påmelding er gratis. Regler for deltagelse: For å være med i konkurransen må deltaker være medlem i Sandefjord Seilforening og registrere seg i appen Trimpoeng. Appen lastes ned på Google play eller Apple App Store. Alle kan være med, også de som er medseilere i en båt. Sesongen varer fra og med 01.05.24 til og med 31.10.24. Registrering kan kun gjøres når man er ved den oppgitte posisjonen. For å registrere et havnebesøk kreves at man har en overnatting i gjestehavnen, eller at båten er ankret opp på svai for overnatting i uthavn/naturhavn Det gis kun 1 poeng per havn, uavhengig av antall besøk til samme havn. Enkelte havner gir flere poeng. Besøk til samme havn gir ekstrapoeng som kan være gode å ha om flere deltakere har likt antall poeng. Det appelleres til ære og samvittighet. Premiering: Maritim Tønsberg er vår premiesponsor. Vi trekker vinnere etter endt sesong. Det er flotte premier: PLB - personlig nødpeilesender fra Jotron og Maritim. 1 stk. "Grab-bag" vanntette bagger fra Maritim og Jotron. 3 stk. Seilvester fra Baltic. 3 stk. Båtpleiepakker fra Turtle. 5 stk (vask, rubbing, polish, voks) • Turseilere Sandefjord Seilforening på Facebook bør brukes aktivt. Meld gjerne på Facebook at "Sjøbris planlegger/på vei til Koster til helgen - noen som vi vil ha selskap?" ”Selfie” fra havnen kan gjerne publiseres på Facebook-gruppen. • Det oppfordres til et inkluderende og aktivt turseiler-miljø! • Husk: Ta imot fortøyningene for hverandre! NB! Det presiseres at Sandefjord Seilforening ikke har ansvar for at det er nok dybde og plass for seilbåtanløp i havnene, eller at forholdene er gode over alt. Det er selvsagt opp til skipperen å vurdere om aktuelle havn er egnet for anløp, altså på eget ansvar. Vi har heller ikke gjort noen avtaler med de forskjellige havnene, og at det derfor forventes at vi oppfører oss som «vanlige besøkende».  

52 havner
12 seilere
Image

SeilUT Ålesund 2024

Ålesunds Seilforening

SeilUt 2024 - Ålesunds Seilforening Ålesunds Seilforening inviterer til SeilUt 2024. SeilUt er en uhøytidelig konkurranse som har som mål å skape aktivitet og engasjement rundt turseilingen i foreningen. Hovedintensjonen er, som tidligere, å stimulere til å være ute i seilbåten og seile så mye som mannskap og værforhold tillater. Nytt av året : konkurransen gjennomføres i går ved hjelp av appen Trimpoeng. poengene registreres på person og ikke på båt som tidligere. Vi har i år lagt til muligheten for søppelrydding. Dette gir 1poeng, på lik linje med en havn. Dette registreres når man er tilbake i Nørvevika eller ved å sende epost til Tom Skrede Registrer turene dine og vær med i konkurransen om SeilUt-trofèet og de eksklusive ankerdramglassene for 2024! Årets havner du utforske her Påmelding : Last ned Trimpoengappen og meld deg på, eller meld deg på på websiden her (link) Innrapportering skjer ved registrering i appen Trimpoeng, og må skje når man er ved posten. På websiden og i appen vil man kunne følge registreringene for alle deltakere, i sanntid, rangert etter unike havnebesøk. Påmeldingsavgift er satt til kr 230,- Regler for deltagelse: For å være med i konkurransen må deltaker være medlem i Ålesunds Seilforening og registrere seg i appen Trimpoeng. Appen lastes ned på Google play eller Apple App Store. Påmeldingsavgift: kr. 230,- betales i appen Alle kan være med, også de som er medseilere i en båt. Sesongen varer fra og med 23.mars til og med 14. oktober. Registrering kan kun gjøres når man er ved den oppgitte posisjonen. For å registrere et havnebesøk kreves at man har en overnatting i gjestehavnen, eller at båten er ankret opp på svai for overnatting i uthavn/naturhavn Det gis kun 1 poeng per havn, uavhengig av antall besøk til samme havn. Besøk til samme havn gir ekstrapoeng som kan være gode å ha om flere deltakere at likt antall poeng Det appelleres til ære og samvittighet. Premiering: Den båten som har flest forskjellige registreringer i løpet av sesongen tildeles SeilUT-trofèet 2024. Hver 10ende forskjellige registrerte havn bli premiert med ett eksklusivt ankerdramglass med ÅS-logo og SeilUT 2024 inngravert (30 forskjellige registreringer gir 3 glass). Nye glass med inngraveringer hvert år! NB! Det presiseres at Ålesunds Seilforening ikke har ansvar for at det er nok dybde og plass for seilbåtanløp i havnene, eller at forholdene er gode over alt. Det er selvsagt opp til skipperen å vurdere om aktuelle havn er egnet for anløp, altså på eget ansvar. Vi har heller ikke gjort noen avtaler med de forskjellige havnene, og at det derfor forventes at vi oppfører oss som «vanlige besøkende».  

31 havner
23 seilere
Image